Climeleon natural


Ontwerp voor een houten omkasting van buitenunits van warmtewisselaars. Het doel was om de buitenunits stiller en aantrekkelijker te maken zodat ze ook op meer zichtbare plaatsen zoals terrassen, tegen gevels of in tuinen gebruikt kunnen worden.